Arduino

Kızılötesi Engel Kaçış Sensörü ile Engel Algılama Sistemi

KY-032 sensörü kızılötesi engel algılama sensörü olarak bilinen bir sensördür. KY-032 engel algılama sensörü HC-SR04 ultrasonik mesafe sensöründen farklı olarak genellikle mesafe ölçümü için kullanılmaz. Üzerinde bulunan potansiyometrelerle belirlenen eşik yakınlık seviyesine göre yüksek veya düşük olarak iki farklı sinyal gönderir. KY-032 sensöründe hem kızılötesi alıcısı hem de vericisi bulunmaktadır. KY-032 sensörü ile göderilip algılanan kızılötesi ışınların mesafesine göre uzaklık ve yakınlığa göre sinyal göndermektedir. Burada sensörün gönderdiği değer yüksek yani HIGH ise karşıda bir engel yok anlamına gelir. Sensörün gönderdiği değer alçak yani LOW is karşıda bir engel var demektir. Bu sensör ile engelden kaçan robot projeleri yapılabileceği gibi açma kapama butonu olarakta kullanılabilir. Yani KY-032 buton işlevi de görebilir. Aşağıdaki örnekte KY-032 sensörü ile dc motor, led ve buzzerın kullanımı beraber olarak verilmiştir. Bu örneğe göre engelden kaçan robot, engel karşısında duran araba, uzaktan el işaretiyle yanan veya sönen lamba gibi projeler yapılabileceği gibi KY-032 sensörü daha karmaşık projelere de dahil edilebilir.

Projenin Videosu


KY-032 engel algılama sensörü kullanılırken dikkat edilmesi gereken nokta öncelikle üzerinde bulunan potansiyometrelerin ayarını doğru bir şekilde yaparak mesafeyi algılayabilir hale getirmektir. Bu yapılmadığı zaman mesafe  algılaması yapılmadığı için sensör doğru değerleri göndermeyebilir ve aslında sağlam olan sensöre bozuk diyebilirsiniz. Onun için ilk aşamada sensör doğru çalışmazsa üzerinde bulunan potansiyometrelerin ayarlarını yapmalısınız. Dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta sensörün HIGH sinyal göndermesi engel algılanmadığını göstermesi, LOW sinyal gödermesi durumunda da engelin algılanmasını göstermesidir. Bu durum kafa karışıklığına neden olabiliyor.

Projenin Şeması

ky-032 engel kaçış sensörü, dc motor, led ve buzzer


Kullanılan Malzemeler

 • Ardunio UNO
 • Dc-Motor
 • 330 Ohm direnç 
 • Led
 • Piezo Buzzer
 • Jumper Kablolar

Kaynak Kod

//Bu kodlama codeforyoungs.com sitesi tarafından 29.11.2018 tarihinde yapılmıştır
const int led = 4;  //Öncelikle pin tanımlamalarını yapıyoruz
const int dcMotor = 2;
const int buzzer = 8;
const int irSensor = 12;
int val;
void setup(){
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(dcMotor, OUTPUT);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
 pinMode(irSensor, INPUT); //KY-032 den algılama yapacağımız için INPUT olarak tanımladık 
}
void loop(){
 val = digitalRead(irSensor); //Sensör pininden değeri değişkene aktarıyoruz
 digitalWrite(led, !val);   //Sinyal LOW ise led yanacak. 
 digitalWrite(dcMotor, val);  //Sinyal HIGH ise yani engel algılanmadıysa motor çalışacak
 if(val == LOW) //Sinyal LOW ise yani enel algılanmışsa buzzer ötecek
 {
 tone(buzzer, 528, 100);
 }
 delay(1);
}
1303 views
YORUMLAR