Ofis

Hesap Tablosu Etkinlikleri

Hesap tablosu programları gerek ofis yaşamında gerekse de günlük yaşamda sık kullanılan, hesaplama, tablolama işlemlerimizi kolaylaştıran programlardır.

Başlıca hesap tablosu programları LibreOffice Calc, Microsoft Excel, Google E-Tablolar şeklinde sıralanabilir. LibreOffice bilgisayarlara kurulabilen ücretsiz ve güçlü bir ofis programları paketleridir. Bu yüzden biz de etkinliklerimizi Libre Calc üzerinden anlatacağız.Fakat diğer ofis programlarında da belirttiğimiz etkinlikler yapılabilir. 

Bu etkinliklerle hesap tablosu programlarında yapabileceğiniz temel işlemleri kavrayacak ve temel düzeyde bir hesap tablosu programı kullanıcısı olabileceksiniz.

Etkinlikleri sırayla yapmanız tavsiye edilir. Etkinlikleri yapmadan önce LibreOffice programını aşağıdaki bağlantıdan indirip kurabilirsiniz.

https://tr.libreoffice.org/

1.Etkinlik: Okul Kimliği Yapma

Bu etkinliği yapmakla,

 • Hesap tablosunda hücre birleştirmeyi,
 • Hücreleri renklendirmeyi,
 • Tabloya resim eklemeyi,
 • Hücre içerisinde bir alt satıra geçmeyi,

öğreneceksiniz. Siz de aşağıdaki gibi bir okul kimliği tasarlayınız.

Libre Calc ile okul kimliği

Yardımcı bilgiler:

 • Hücreleri birleştirmek için hücreleri seçip yukarıdaki menüden  butonuna tıklayınız. Veya sağ tık>hücreleri birleştir seçeneğini seçiniz.
 • Hücreleri renklendirmek için hücreleri seçip  butonuna tıklayınız.
 • Hücre içinde bir alt satıra geçmek için Ctrl+Enter tuşlarına beraber basınız. Excel için bu kısayol Alt+ Enter olacak.
 • Resim eklemek için Ekle>Resim yolunu izleyiniz.


2.Etkinlik: Ders Programı Oluşturma

Bu etkinliği yapmakla,

 • Hesap tablosunda hücre içine çizgi koymayı,
 • Otomatik doldurma ile günleri ve sayıları ardışık bir şekilde hücrelere doldurmayı
 • Metin kutusu kullanmayı,

öğreneceksiniz. Siz de aşağıdaki gibi bir haftalık ders programı tasarlayınız.Yardımcı bilgiler:

 • Hücre içinde çizgi oluşturmak için hücreyi seçiniz sağ tık> hücreleri biçimlendir> kenarlıklar yolunu izleyiniz.
 • Saatler yazısını eklemek için Ekle>Metin kutusu yolunu izleyiniz.
 • Günleri ardışık yazmak için üst hücreye pazartesi yazıp alt sağ köşe noktasından aşağı doğru çekiniz. Sayılar için de aynı şeyi yapınız ve sağa doğru çekiniz.


3.Etkinlik: Bina Krokisi Oluşturma


Bu etkinliği yapmakla,

 • Hesap tablosunda istenen şekilde kenarlıklar oluşturmayı,
 • Basit plan, kroki gibi çizimleri hesap tablosunda oluşturmayı

öğreneceksiniz. Siz de aşağıdaki gibi bir bina krokisi tasarlayınız.

Libre Calc ile bina krokisi


Yardımcı bilgiler:

 • Çizim yaparken önce dış hatların çizgilerini oluşturunuz.
 • Hücre kenarlıklarını yaparken hücreleri seçip üst menüden  butonunun sağına tıklayarak istediğiniz bölgeye kenarlık ekleyebilirsiniz veya sağ tık>hücreleri biçimlendir> Kenarlıklar menüsünden daha ayrıntılı ayarlamalar yapabilirsiniz.


4.Etkinlik: Yıllık Takvim Yapma

Bu etkinliği yapmakla,

 • Hesap tablosunda satır ve sütun boyutlarını ayarlamayı,
 • Otomatik doldurma özelliğiyle sayıları belirlenen sayıdan itibaren doldurmayı,
 • Hücrelere açıklama eklemeyi,

öğreneceksiniz. Siz de aşağıdaki gibi bir bina krokisi tasarlayınız.


Libre Calc ile takvim


Yardımcı bilgiler:

 • Satır ve sütunlara istenen boyutları verebilmek için sol ve üst kısımlardan satır, sütunları seçip sağ tık>satır yüksekliği veya sağ tık>sütun genişliği ile istediğiniz değerleri verebilirsiniz.
 • Bilgisayarın takvimine bakarak hangi ay hangi günden başlıyorsa ona göre günleri başlatınız. Ve otomatik doldurma özelliğiyle takvim sayılarını doldurunuz. Örneğin üst hücreye 7 yazıp sağ alt noktadan tutup çektiğinizde kalan gün sayıları otomatik doldurulacaktır.
 • 23 Nisan gibi belirli günlere sağ tık>yorum ekle diyerek ilgili hücrelere not ekleyebilirsiniz.
 • Takviminize mevsimlere göre resimler veya renk dolguları ekleyerek görsel açıdan zenginleştirebilirsiniz.

5.Etkinlik: Dört işlem Hesap Makinesi

Bu etkinliği yapmakla,

 • Hücrelere formül yazmayı,
 • 4 temel işlemi,

öğreneceksiniz. Siz de aşağıdaki gibi bir hesap makinesi tasarlayınız.

Yardımcı bilgiler:

 • İşlem yapılacak hücrelere tıklayarak başına = koyunuz ve yapılacak işlemi hücre adlarına göre yapınız. Örneğin toplama için =D3+D6 yazınız. Çıkarma, çarpma ve bölmenin işaretleri ise sırayla -, *, / şeklindedir.


6.Etkinlik: Not Çizelgesi

Bu etkinliği yapmakla,

 • Ortalama formülü yazmayı,
 • Koşullu biçimlendirme yapmayı

öğreneceksiniz. Siz de aşağıdaki gibi bir not çizelgesi tasarlayınız.

Libre Calc not çizelgesi

Yardımcı bilgiler:

 • Not ortalamasını almak için ortalama hücrelerine tıklayıp yukarıdaki örnekteki gibi =ortalama(f6:h6) şeklinde formülü yazınız. Burada : hücre aralığını belirtir F6 hücresinden H6 hücresine kadar demektir. Genel ortalamada ise formülü  =ortalama(e6;ı6) şeklinde yazınız. Burada ; e6 hücresi ve ı6 hücresi demektir.
 • Koşullu biçimlendirmeyi yapmak için ortalama hücrelerini seçiniz. Ardından yukarıdaki menüden  butonuna basınız. Ve koşulları belirtiniz. Eğer not ortalamaları 45 ve yukarısı ise yeşil dolgu, küçüktür 45 ise kırmızı dolgu olarak ayarlayabilirsiniz.

7.Etkinlik: Mağaza Defteri

Bu etkinliği yapmakla,

 • Hücre biçimini para birimi olarak ayarlamayı,
 • Yüzde almayı,
 • En büyük ve en küçük değerleri bulmayı,
 • Çarpım yapmayı,
 • Tarih formülünü kullanmayı 

öğreneceksiniz. Siz de aşağıdaki gibi bir mağaza defteri tasarlayınız.

Libre Calc mağaza defteri

Yardımcı bilgiler:

 • Hücre birimini para birimi olarak ayarlamak için hücreleri seçip>sağ tık>hücre biçimlendir>sayılar>para birimi
 • Yüzde 50 zamlı fiyat için =D5+D5*50% formülünü yazıp alt hücrelere kopyalayın.
 • Yüzde 20 indirimli fiyar için =D5-D5*50% formülünü yazıp alt hücrelere kopyalayın.
 • Toplam fiyat için =C5*D5 yazıp alt hücrelere kopyalayın.
 • Genel toplam için =TOPLA(G5:G1048576) yazın.
 • En düşük fiyat için =MİN(D5:D1048576) yazın.
 • En yüksek fiyat için =MAK(D5:D1048576) yazın.
 • Ortalama satış fiyatı için =ORTALAMA(D5:D1048576) yazın.
 • Günün tarihi için =BUGÜN() formülünü yazın.

8.Etkinlik: Dükkan Kar Grafikleri

Bu etkinliği yapmakla,

 • Kullanım amaçlarına göre grafik oluşturmayı

öğreneceksiniz. Siz de aşağıdaki gibi bir dükkan kar çizelgesi tasarlayınız.

Yardımcı bilgiler:

 • Mavi marketin yıllık kar çizgi grafiğini oluştururken önce aylar sütunları ile dükkan satırlarını seçip Ekle>Çizelge yolunu izleyiniz  sonra çizelge türünü çizgi grafik olarak seçiniz . Veri aralığını "satırdaki veri serisi" olarak seçiniz ve bir sonraki adımda Mavi market dışındakileri çıkarınız. Son adımda başlığı yazıp grafiği oluşturunuz.
 • Şen kasap ile Ferhat butiğin karşılaştırmasında önce aylar sütunları ve Ferhat butik satırı dahil olmak üzere seçip Ekle>Çizelge yolunu izleyiniz sonra çizelge türünü sütun grafik olarak seçiniz . Veri aralığını "satırdaki veri serisi" olarak seçiniz ve bir sonraki adımda Kader kırtasiyeyi listeden çıkarınız. Son adımda başlığı yazıp grafiği oluşturunuz.
 • Mayıs ayındaki kar oranları çizelgesini oluştururken önce mayıs ayına kadar aylar sütunları ile dükkan satırlarını toplam satırına kadar seçip Ekle>Çizelge yolunu izleyiniz sonra  çizelge türünü pasta grafik olarak seçiniz. Veri aralığını "sütundaki veri serisi" olarak seçiniz. Bir sonraki adımda mayıs ayı dışındaki ayları seçimden çıkarınız. Son adımda başlığı yazıp grafiği oluşturunuz.

9.Etkinlik: Harcamalar Tablosu

Bu etkinliği yapmakla,

 • Önceki öğrenmeleri pekiştirecek,
 • Çizgi, sütun, pasta grafiği oluşturmayı

öğreneceksiniz. Siz de aşağıdaki gibi bir harcamalar tablosu tasarlayınız.

Libre Calc harcamalar tablosu

Yardımcı bilgiler:

 • Aylara göre elektrik faturası çizgi grafiğini oluştururken Aylar ve Elektrik sütunlarını Aralık ayı son olacak şekilde seçip Ekle>Çizelge yolunu izleyiniz. Gereken ayarları yaparak çizelgeyi oluşturunuz.
 • Şubat ayındaki harcamaların sütun grafiğini oluştururken Ocak, Şubat aylarını  ve harcama sütunlarını seçiniz ve Ekle>Çizelge yolunu izleyiniz. Ayarları kullanarak ocak ayını seçimden çıkarınız.
 • Toplam harcamalarının türüne göre pasta grafik oluştururken Aylar sütununu ve harcama sütunlarını alttaki toplam satırıyla beraber seçiniz (aylık harcama toplamı sütununu seçmeyiniz).  ve Ekle>Çizelge yolunu izleyiniz. Gereken ayarları yaparak çizelgeyi oluşturunuz.

10.Etkinlik: Apartman Sakinleri Listesi

Bu etkinliği yapmakla,

 • Verileri sıralamayı,
 • Verileri çeşitli koşullara göre süzmeyi

öğreneceksiniz. Aşağıda görüntüsü verilen çizelgeyi bağlantıdan indirip şu sıralama ve süzme işlemlerini her sekmede yapınız:

 1. Ada göre A dan Z ye sıralama
 2. Soyada göre Z den Aya sıralama
 3. İsmi M ile başlayanları süzme
 4. 30-50 yaş arası olanları süzme
 5. 100TL den az aidat verenleri süzme
 6. Kiracı olanları süzme
 7. Bayan olanları süzme
 8. Kiracı bayları süzme
 9. Yaşı 40tan büyük kiracıları süzme

Libre Calc ile süzme

Çizelgeyi indirmek için tıklayınız

Yardımcı bilgiler:

 • Sıralama ve süzmeyi uygulayabilmek için çizelge başlıklarını(Kapı no,  ad, soyad ...) seçip Data menüsünden sıralama ve otomatik süzgeç seçeneklerini seçebilirsiniz veya  butonlarına basabilirsiniz. İstenen duruma göre birden aynı anda birden fazla süzme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.


8082 views
YORUMLAR