Arduino

Arduino ile Basit Piyano Yapımı

Buzzer basit fakat marifetli bir ardunio komponenti. Buzzer ile sadece sabit sesler değil değişen düzeyde sesler. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do evet bu temel notaları buzzer ile çıkarabilirsiniz. Ve bu notaları kullanarak şarkılar çalabilmeniz mümkün . Tabi ki basit düzeyde. Ardunio ile oluşturulan aşağıdaki etkinlikte basit bir piyano yapılmıştır. Bu çalışmaya yeni sesler ekleyebilmeniz mümkün. İnternette araştırdığızda bu seslerin titreşim değerlerine ulaşabilirsiniz. Ve daha özgün ve derinlikli çalışmalar oluşturabilirsiniz.

Projenin Şeması


Kullanılan Malzemeler

 • Ardunio UNO
 • Buton x 8 (Her nota için bir buton)
 • 10k Ohm direnç x8
 • Piezo Buzzer
 • Jumper Kablolar

Kaynak Kod


//Öncelikle notaların titreşim değerlerini tanımlıyoruz
#define dok 264// kalın do. do komutu ile karışmasın diye dok yazıldı. 
#define re  297
#define mi  330
#define fa  352
#define sol 396
#define la  440
#define si  495
#define doi 528// ince do.

//butonların bağlı olduğu pinleri belirliyoruz

const int Dokbuton = 2;
const int Rebuton = 3;
const int Mibuton = 4;
const int Fabuton = 5;
const int Solbuton = 6;
const int Labuton = 7;
const int Sibuton = 8;
const int Doibuton = 9;

//Butonların basılı olup olmadığını belirlemek için gerekli değişkenleri tanımlıyoruz
int buttonDokdurum = 0;
int buttonRedurum = 0;
int buttonMidurum = 0;
int buttonFadurum = 0;
int buttonSoldurum = 0;
int buttonLadurum = 0;
int buttonSidurum = 0;
int buttonDoidurum = 0;

void setup() 
{ 
//Butonladan basılma değeri alacağımız için INPUT olarak ayarlıyoruz
  pinMode(Dokbuton, INPUT);
  pinMode(Rebuton, INPUT);
  pinMode(Mibuton , INPUT);
  pinMode(Fabuton, INPUT);
  pinMode(Solbuton, INPUT);
  pinMode(Labuton, INPUT);
  pinMode(Sibuton , INPUT);
  pinMode(Doibuton, INPUT);
 }

void loop() {
  //Döngü içinde butonları basılma durumlarını dinlemeye alıyoruz
  buttonDokdurum = digitalRead(Dokbuton);
  buttonRedurum = digitalRead(Rebuton);
  buttonMidurum = digitalRead(Mibuton);
  buttonFadurum = digitalRead(Fabuton);
  buttonSoldurum = digitalRead(Solbuton);
  buttonLadurum = digitalRead(Labuton);
  buttonSidurum = digitalRead(Sibuton);
  buttonDoidurum = digitalRead(Doibuton);
  //Eğer butonlar basılırda buzzerdan istenen notalar çıkacaktır
   if (buttonDokdurum == HIGH) {
      tone(10, dok, 100); //burada 10 buzzerin bağlı olduğu pini, dok sesin değerini, 100 çalma süresini ifade ediyor
    }

   if (buttonRedurum == HIGH) {
      tone(10, re, 100);
    }

   if (buttonMidurum == HIGH) {
      tone(10, mi, 100);
    }

   if (buttonFadurum == HIGH) {
     tone(10, fa, 100);
    }

   if (buttonSoldurum == HIGH) {
      tone(10, sol, 100);
    }

   if (buttonLadurum == HIGH) {
      tone(10, la, 100);
    }

   if (buttonSidurum == HIGH) {
     tone(10, si, 100);
   }

   if (buttonDoidurum == HIGH) {
      tone(10, doi, 100);
    }  
 }


5064 views
YORUMLAR
Eren Tan :
denedim ama olmadı(:
Fatih Eker:
Ben denedim oldu, bağlantıda bir hata yapmış olabilirsiniz
Meehmet:
Buton yerine muz gibi bir iletken meyve kullanarak yapılanlar var, nasıl yapılabileceği ile ilgili bilginiz var mı?